SẢN PHẨM CÙNG LOẠI

Kẹo Dừa Non Cuộn Sữa Béo - Hộp 01 KG - Đặc Sản Bến Tre Đức Phát

Kẹo Dừa Non Cuộn Sữa Béo - Hộp 01 KG - Đặc...

210.000 đ

Kẹo Dừa Non Cuộn Lá Dứa - Hộp 01 KG - Đặc Sản Bến Tre Đức Phát

Kẹo Dừa Non Cuộn Lá Dứa - Hộp 01 KG - Đặc...

225.000 đ

Kẹo Dừa Non Cuộn Thập Cẩm - Hộp 01 KG - Đặc Sản Bến Tre Đức Phát

Kẹo Dừa Non Cuộn Thập Cẩm - Hộp 01 KG - Đặc...

220.000 đ

Kẹo Dừa Non Cuộn Thập Cẩm - Túi 300gr - Đặc Sản Bến Tre Đức Phát

Kẹo Dừa Non Cuộn Thập Cẩm - Túi 300gr - Đặc...

70.000 đ

Kẹo Dừa Dẻo Thập Cẩm - Túi 500gr - Đặc Sản Bến Tre Đức Phát

Kẹo Dừa Dẻo Thập Cẩm - Túi 500gr - Đặc Sản...

75.000 đ 85.000 đ

Kẹo Gừng Dẻo (Hộp 1 KG) - Đặc Sản Bến Tre Đức Phát

Kẹo Gừng Dẻo (Hộp 1 KG) - Đặc Sản Bến Tre...

170.000 đ

Kẹo Gừng Dẻo (Túi 400gr) - Đặc Sản Bến Tre Đức Phát

Kẹo Gừng Dẻo (Túi 400gr) - Đặc Sản Bến Tre...

60.000 đ

Kẹo Dừa Sáp Thượng Hạng - Hộp 500gr - Đặc Sản Bến Tre Đức Phát

Kẹo Dừa Sáp Thượng Hạng - Hộp 500gr - Đặc...

200.000 đ