Sản phẩm

Sắp xếp:

Giá:

Kẹo Thập Cẩm Tả-Pí-Lù (Hơn 20 Vị Kẹo Bán Chạy Nhất) - Hộp 1 Kg – Đặc Sản Bến Tre Đức Phát

Kẹo Thập Cẩm Tả-Pí-Lù (Hơn 20 Vị Kẹo Bán...

200.000 đ

Kẹo Mè Xửng Nước Cốt Dừa Cuộn Bánh Tráng Tròn (Hộp 1 KG) - Đặc Sản Bến Tre Đức Phát

Kẹo Mè Xửng Nước Cốt Dừa Cuộn Bánh Tráng...

200.000 đ

Kẹo Mè Xửng Nước Cốt Dừa Cuộn Bánh Tráng Tròn (Túi 300gr) - Đặc Sản Bến Tre Đức Phát

Kẹo Mè Xửng Nước Cốt Dừa Cuộn Bánh Tráng...

60.000 đ

Combo 10 Túi Bánh Chuối Lát Tươi  (Túi 400gr) - Đặc Sản Bến Tre Đức Phát

Combo 10 Túi Bánh Chuối Lát Tươi (Túi 400gr)...

850.000 đ

Combo 05 Túi Bánh Chuối Lát Tươi Đức Phát (Túi 400gr) - Đặc Sản Bến Tre

Combo 05 Túi Bánh Chuối Lát Tươi Đức Phát...

450.000 đ

Bánh Chuối Lát Tươi (Túi 400gr) - Đặc Sản Bến Tre Đức Phát

Bánh Chuối Lát Tươi (Túi 400gr) - Đặc Sản...

90.000 đ

Bánh Phồng Nếp Ngọt Sơn Đốc (Đặc Biệt - Túi 10 Bánh) - Đặc Sản Bến Tre Đức Phát

Bánh Phồng Nếp Ngọt Sơn Đốc (Đặc Biệt - Túi...

50.000 đ

Bánh Phồng Mì Sơn Đốc (Đặc Biệt - Túi 10 Bánh) - Đặc Sản Bến Tre Đức Phát

Bánh Phồng Mì Sơn Đốc (Đặc Biệt - Túi 10...

50.000 đ

Bánh Phồng Nếp Mặn Sơn Đốc (Đặc Biệt - Túi 10 Bánh) - Đặc Sản Bến Tre Đức Phát

Bánh Phồng Nếp Mặn Sơn Đốc (Đặc Biệt - Túi...

50.000 đ

Bánh Tráng Mè Đen Mỹ Lồng (Đặc Biệt - Túi 10 Bánh) - Đặc Sản Bến Tre

Bánh Tráng Mè Đen Mỹ Lồng (Đặc Biệt - Túi...

100.000 đ

Bánh Phồng Nếp Ngọt Sơn Đốc (Đặc Biệt - Hộp 50 Bánh) - Đặc Sản Bến Tre

Bánh Phồng Nếp Ngọt Sơn Đốc (Đặc Biệt - Hộp...

275.000 đ

Bánh Phồng Nếp Mặn Sơn Đốc (Đặc Biệt - Hộp 50 Bánh) - Đặc Sản Bến Tre Đức Phát

Bánh Phồng Nếp Mặn Sơn Đốc (Đặc Biệt - Hộp...

275.000 đ

Bánh Phồng Mì Sơn Đốc (Đặc Biệt - Hộp 50 Bánh) - Đặc Sản Bến Tre Đức Phát

Bánh Phồng Mì Sơn Đốc (Đặc Biệt - Hộp 50...

275.000 đ

Combo Kẹo Dừa Non Cuộn (Lá Dứa & Sữa Béo) - 2 Hộp 01 KG - Đặc Sản Bến Tre Đức Phát

Combo Kẹo Dừa Non Cuộn (Lá Dứa & Sữa Béo)...

435.000 đ

Kẹo Dừa Non Cuộn Sữa Béo - Hộp 01 KG - Đặc Sản Bến Tre Đức Phát

Kẹo Dừa Non Cuộn Sữa Béo - Hộp 01 KG - Đặc...

210.000 đ

Kẹo Dừa Non Cuộn Lá Dứa - Hộp 01 KG - Đặc Sản Bến Tre Đức Phát

Kẹo Dừa Non Cuộn Lá Dứa - Hộp 01 KG - Đặc...

225.000 đ

Kẹo Dừa Non Cuộn Thập Cẩm - Hộp 01 KG - Đặc Sản Bến Tre Đức Phát

Kẹo Dừa Non Cuộn Thập Cẩm - Hộp 01 KG - Đặc...

220.000 đ

Kẹo Dừa Non Cuộn Thập Cẩm - Túi 300gr - Đặc Sản Bến Tre Đức Phát

Kẹo Dừa Non Cuộn Thập Cẩm - Túi 300gr - Đặc...

70.000 đ

Kẹo Dừa Cuộn Bánh Tráng Nướng - Đậu Phộng Lá Dứa (Hộp 1 KG) – Đặc Sản Bến Tre Đức Phát

Kẹo Dừa Cuộn Bánh Tráng Nướng - Đậu Phộng...

190.000 đ

Kẹo Dừa Cuộn Bánh Tráng Nướng - Đậu Phộng Lá Dứa (Túi 400gr) – Đặc Sản Bến Tre Đức Phát

Kẹo Dừa Cuộn Bánh Tráng Nướng - Đậu Phộng...

70.000 đ

Copyright © 2015 - iĐặcSản - All Rights Reserved

Managed By Đức Phát

top