Kẹo Dừa Truyền Thống

Sắp xếp:

Giá:

Kẹo dừa Lá Dứa Đậu Phộng Giòn (Túi 400gr) – Đặc Sản Bến Tre

Kẹo dừa Lá Dứa Đậu Phộng Giòn (Túi 400gr)...

45.000 đ

Kẹo dừa  Đậu Phộng Sầu Riêng Tuyết Phụng (Túi 500gr - Viên Tròn) - Đặc Sản Bến Tre

Kẹo dừa Đậu Phộng Sầu Riêng Tuyết Phụng...

50.000 đ

Kẹo dừa Mè Gừng Tuyết Phụng (Túi 500gr - Viên Tròn) - Đặc Sản Bến Tre

Kẹo dừa Mè Gừng Tuyết Phụng (Túi 500gr -...

50.000 đ

Kẹo dừa  Đậu Phộng Sầu Riêng Tuyết Phụng (300gr - Gói Giấy) – Đặc Sản Bến Tre

Kẹo dừa Đậu Phộng Sầu Riêng Tuyết Phụng...

35.000 đ

Kẹo dừa Lá Dứa Sầu Riêng Tuyết Phụng (300gr - Gói Giấy) – Đặc Sản Bến Tre

Kẹo dừa Lá Dứa Sầu Riêng Tuyết Phụng (300gr...

35.000 đ

Kẹo dừa  Cacao Đậu Phộng Tuyết Phụng (300gr - Gói Giấy) – Đặc Sản Bến Tre

Kẹo dừa Cacao Đậu Phộng Tuyết Phụng (300gr...

35.000 đ

Kẹo dừa  Đậu Phộng Sầu Riêng Tuyết Phụng (400gr - Gói Giấy) – Đặc Sản Bến Tre

Kẹo dừa Đậu Phộng Sầu Riêng Tuyết Phụng...

50.000 đ

Kẹo dừa Sữa Dứa Sầu Riêng Thanh Long (400gr - Giấy Kiếng) – Đặc Sản Bến Tre

Kẹo dừa Sữa Dứa Sầu Riêng Thanh Long (400gr...

55.000 đ

Kẹo dừa Đậu Phộng Sầu Riêng Thanh Long (400gr - Giấy Kiếng) – Đặc Sản Bến Tre

Kẹo dừa Đậu Phộng Sầu Riêng Thanh Long (400gr...

55.000 đ

Kẹo dừa Sữa Sầu Riêng Thanh Long (400gr - Giấy Kiếng) – Đặc Sản Bến Tre

Kẹo dừa Sữa Sầu Riêng Thanh Long (400gr -...

55.000 đ

Kẹo dừa  Đậu Phộng Sầu Riêng Thanh Long (500gr - Gói Giấy) – Đặc Sản Bến Tre

Kẹo dừa Đậu Phộng Sầu Riêng Thanh Long (500gr...

55.000 đ

Kẹo dừa Sữa Dứa Sầu Riêng Thanh Long (300gr - Giấy Kiếng) – Đặc Sản Bến Tre

Kẹo dừa Sữa Dứa Sầu Riêng Thanh Long (300gr...

45.000 đ

Kẹo dừa Đậu Phộng Sầu Riêng Thanh Long (300gr - Giấy Kiếng) – Đặc Sản Bến Tre

Kẹo dừa Đậu Phộng Sầu Riêng Thanh Long (300gr...

45.000 đ

Kẹo dừa Dứa Sầu Riêng Thanh Long (450gr - Gói Giấy) – Đặc Sản Bến Tre

Kẹo dừa Dứa Sầu Riêng Thanh Long (450gr -...

55.000 đ

Kẹo dừa Đậu Phộng Sầu Riêng Thanh Long (450gr - Gói Giấy - Bao Bì) – Đặc Sản Bến Tre

Kẹo dừa Đậu Phộng Sầu Riêng Thanh Long (450gr...

45.000 đ

Kẹo dừa Dứa Sầu Riêng Thanh Long (450gr - Gói Giấy - Bao Bì) – Đặc Sản Bến Tre

Kẹo dừa Dứa Sầu Riêng Thanh Long (450gr -...

45.000 đ

Kẹo dừa Dứa Sầu Riêng Thanh Long (300gr - Gói Giấy) – Đặc Sản Bến Tre

Kẹo dừa Dứa Sầu Riêng Thanh Long (300gr -...

35.000 đ

Kẹo dừa Sữa Sầu Riêng Thanh Long (300gr - Gói Giấy) – Đặc Sản Bến Tre

Kẹo dừa Sữa Sầu Riêng Thanh Long (300gr -...

35.000 đ

Kẹo dừa  Đậu Phộng Sầu Riêng Thanh Long (300gr - Gói Giấy) – Đặc Sản Bến Tre

Kẹo dừa Đậu Phộng Sầu Riêng Thanh Long (300gr...

35.000 đ

Combo Kẹo Dừa Tứ Vị - Đặc Sản Bến Tre

Combo Kẹo Dừa Tứ Vị - Đặc Sản Bến Tre

140.000 đ

Sản phẩm

Copyright © 2015 - iĐặcSản - All Rights Reserved

Managed By SaigonPixel

top